ให้นักศึกษาเข้าระบบ
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ : เป็นรหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : เป็นรหัสประจำตัวประชาชน
1. เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก เมนูลงทะเบียน
2. ทำการลงทะเบียน
3. สั่งพิมพ์ ใบแจ้งการชำระเงิน จากระบบ เพื่อนำไปชำระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
...หากเข้าระบบ ไม่ได้ แสดงว่า รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกันกับข้อมูลของงานทะเบียน ให้ตรวจสอบได้ที่นี้ คลิก


เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง
ควรศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนให้ละเอียด
เมื่อนักเรียน นักศึกษาชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงชื่อเข้าใช้ ระบบลงทะเบียน ระบบประเมินครู ตรวจสอบผลการเรียน

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

   
  © 2013 สงวนลิขสิทธิ์โดย Btg.