ให้นักศึกษาเข้าระบบ
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ : เป็นรหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : เป็นรหัสประจำตัวประชาชน
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง
ควรศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนให้ละเอียด
เมื่อนักเรียน นักศึกษาชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

   
  © 2013 สงวนลิขสิทธิ์โดย Btg.